Terms and conditions

 

Produkter og tjenester udbydes af:

Tribe People Theory ApS, Lisbyvej 4, Fjaltring, 7620 Lemvig, CVR nr. 33862830

Kontakt os på kontakt@ninkasdetox.dk

 

LEVERING

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer.

 

ADGANG TIL DIGITALE PRODUKTER

Du får som oftest adgang til materialet i løbet af få minutter efter betaling er modtaget.

For digitale produkter gælder, at der er adgang til materialet i det omfang, det er angivet for det enkelte produkt.

Vedr. Detox Dig Smuk online forløbet er der adgang til materialet i det online undervisningsrum og Facebook gruppen i cirka 2 uger, efter forløbet er slut. Det digitale materiale kan IKKE downloades. 

 

BETALING

Tribe People Theory ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, Mastercard, American Express samt via Paypal. Vi tilbyder oftest mulighed for køb på afbetaling, med et antal rater i en afdragsordning. Ønsker du at betale hele beløbet ved tilmelding trækkes pengene straks efter købet. Ønsker du at betale i rater i en afdragsordning, vil første rate trækkes straks efter købet, og de efterfølgende rater trækkes som nærmere specificeret ved køb af det enkelte produkt. Du hæfter for betaling af alle rater i afdragsordningen i henhold til Købelovens regler herom. Også hvis du selv ønsker at afslutte forløbet før tid.

Ved manglende betaling vil du modtage en betalingspåmindelse pr. mail. Reageres der ikke på denne enten ved at betale eller ved at tage kontakt til kontakt@ninkasdetox.dk, vil du miste adgang til materialet og blive lukket ud af Facebook gruppen, hvis der er en Facebook gruppe tilknyttet dit produkt. 

Alle priser er i danske kroner inkl. moms.

  

FORTRYDELSESRET

Vi overholder Købelovens regler på 2 ugers fortrydelsesret på vores online forløb med start fra den dato hvor forløbet begynder. Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten bedes du sende en mail til kontakt@ninkasdetox.dk indenfor de 2 uger. I mailen bedes stå følgende: Mailadresse brugt ved tilmelding, ved deltagelse i Facebookgrupperne bedes oplyses profilnavn. Samt en kort beskrivelse af årsag for udmelding.

Det er kun muligt at være med til fortsætterpris, hvis man har deltaget på foregående forløb.  OBS! Deltager man på forløbet til fortsætterpris/Rabatpris er der ingen fortrydelsesret, jf. ovenstående.

 

PERSONDATAPOLITIK

Nedenstående træder i kraft pr. 25. maj 2018.

Dine persondata registreres og opbevares af Tribe People Theory ApS samt den eksterne databehandler som vi har vores database hos (Simplero). Vi har indgået databehandleraftale med Simplero, som sikrer at de overholder deres forpligtelser i relation til databehandlingen, således at dine persondata opbevares sikkert og fortroligt.

Formålet med registreringen og opbevaringen af dine persondata er, at kunne udsende e-mails med det indhold som du har givet samtykke til, samt at kunne servicere dig i forhold til de produkter du har købt eller tilmeldt dig gratis. Desuden til brug for regnskabsdokumentation såfremt du har foretaget køb af vores produkter.

Vi opbevarer dine persondata så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

Vi registrerer bl.a. dit navn, din e-mailadresse og de betalingsoplysninger du har indtastet ifm. køb af vores produkter (f.eks. dankort oplysninger). Såfremt du på et tidspunkt har indtastet dit telefonnummer ifm. køb eller modtagelse af et af vores gratis produkter, vil dette også være registreret hos os.

Vi registrerer IKKE følsomme persondata som f.eks. etnisk oprindelse, religiøs overbevisning eller helbredsoplysninger.

HUSK at du altid nemt kan tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist ved at kontakte os pr. e-mail på kontakt@ninkasdetox.dk

Ønsker du at få præcis information om hvilke oplysninger vi har registreret på dig, kan du ligeledes kontakte os pr. e-mail.

 

DISCLAIMER

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Tribe People Theory ApS. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende produkt.

Vi gør opmærksom på, at meditation er et kraftigt spirituelt og selvudviklings-redskab. Detox og meditation er for raske mennesker, på eget ansvar og bør ikke udføres af meget følsomme, syge eller psykisk ustabile mennesker.

Vores online forløb, e-bøger, workshops, guides og øvrige produkter kan ikke træde i stedet for almindelig lægebehandling, medicin eller sygdomsbehandling og foregår altid 100% på eget ansvar. Konsulter altid egen læge inden påbegyndelse af kosttilskud og kostomlægning samt opstart af nyt trænings-, udrensnings- eller livsstilsprogram.

Ninkas Detox og Tribe People Theory Aps tager hverken medicinsk, lægeligt eller juridisk ansvar for komplikationer eller bivirkninger opstået som følge af, eller indirekte som følge af, brugen af anbefalinger og vejledninger til livsstil, kost, kosttilskud, urter, træningsformer mv. i vores produkter.

Og husk din krop og din sundhed er dit ansvar og dit eventyr.

powered by
Simplero